senior Rekrutteringsrådgiver / Partner

per stensli

Per har de siste 10 årene opparbeidet seg betydelig industriell erfaring med levering av prosessanlegg for rensing av avløpsvann og avfallshåndtering innen maritim sektor, oppdrettsnæring og landbasert industri.

Hans tidligere karriere har i hovedsak vært viet internasjonal sjøtransport og logistikk. Han har gjennom ulike lederstillinger vært ansvarlig for innkjøp, produksjon, logistikk, salg av reservedeler, prosjektledelse, internasjonale kontraktsforhandlinger og implementering av ERP-systemer.

Han har utdannelse fra Sjøkrigsskolen, Bergen Maritime Høgskole og BI og har tjenestegjort i Marinen, Kystvakten og handelsflåten.

  • 41627171 / 333 15 000
  • Stensarmen 16, 3112 Tønsberg
  • per.stensli@positivkompetanse.no
  • Avdeling Tønsberg / Oslo
FOR BEDRIFTER

FINN ET TALENT

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hva du ønsker over en kopp kaffe. 

Close Menu