FOR BEDRIFTER

ANSETTE, REKRUTTERE, SAMARBEIDE

Avdelingene våre

Avdeling Tønsberg

 • Stensarmen 16, 3112 Tønsberg
 • 333 15 000
Positiv Kompetanse Avdeling Tønsberg

Avdeling Drammen

 • Nedre Storgate 37, 3015 Drammen
 • 333 15 000

Bli kjent med oss

Hvem er vi?

Vår historie

Positiv Kompetanse ble i 2008 etablert av Eivind Foyn Bøe, men siden 2018 eies og drives nå selskapet av brødrene Morten og Eivind Foyn Bøe.

Brødrene har til sammen bred og solid erfaring innen mange forskjellige fagområder, og dette kommer uten tvil positivt tilgode for våre kunder, kandidater, og samarbeidspartnere. Selskapet har sitt hovedkontor i Tønsberg, men vil i løpet av de neste årene etablere oss i flere byer og land.

Hvem er vi?

Vi er et rekrutteringsfirma i Tønsberg med lang og solid erfaring innen rekruttering av personell. Selskapet har et godt renommé og et grundig opparbeidet nettverk mot offentlig sektorer og privat næringsliv, samt kandidater/arbeidssøkende over hele Østlandet.

Vi gjennomfører både hele og deler av rekrutteringsprosessen, og vi bidrar med vår positive kompetanse og kunnskap for både kandidater og kunder.

Våre tjenester tilpasses etter oppdragsgivers ønsker og behov, og vår fleksibilitet og engasjement viser seg å bli satt stor pris på.
POSITIV KOMPETANSE kvalitetssikrer prosesser og jobber langsiktig med personlig oppfølging av både kunder og kandidater.

Vi er uten tvil innovative og nyskapende i vår bransje, og derfor har vi også et eget in-house byrå innen digitale medier, branding, tester, og bruk av nye digitale verktøy som virkelig gir merverdi for deg som kunde.

Vi er miljøfyrtårn-sertifisert

Det betyr at vår virksomhet har oppfylt strenge krav til: Avfallshåndtering | Bærekraftige innkjøp | Miljøvennlig transport Energieffektivisering | HMS og arbeidsmiljø

Vi tar bærekraft på alvor – og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp.

Eivind Foyn Bøe Daglig leder i Positiv kompetanse
Morten Foyn Bøe
Cindy Danielsen CMO Creative Director

Bli kjent med teamet vårt

Hvem er vi?

Om Positiv Kompetanse

hva kan vi gjøre for deg?

Kvalitet med personlig oppfølging

Selskapet har et godt renommé og et solid opparbeidet nettverk mot offentlige sektorer og privat næringsliv, samt kandidater og arbeidssøkende over hele østlandet.

POSITIV KOMPETANSE er konkurransedyktige på kvalitet med personlig oppfølging av både kunder og jobbsøkere.Vi sørger for at kundene våre føler seg inkludert og tatt vare på. Vi er med hele veien både på rekruttering og oppfølging.

I tillegg til en mer klassisk tilnærming til rekruttering bruker vi digitale medier for målrettede søk, og en rekke systemer og løsninger som gjør det mulig å vurdere hver eneste kandidat på alle ønskelige områder.

Visjon

"En bedrift eneste varige konkurransefortrinn er måten de utvikler og mobiliserere personalets kompetanse på. Alt annet kan kopieres."

Peter Drüker

Vår jobb er å forstå hver kunde og hver kandidat ved å bruke våre egne rekrutteringsmetoder til hvert oppdrag. Denne tilnærmingen begynner med et dypdykk i våre kunders unike bedriftskultur, intervjuer og testing, fulgt av effektiv utvikling av en skreddersydd plasseringsstrategi. Slik sikrer vi grunnlaget for ansettelsene som fullfører eller bygger ut teamet ditt.

Trenger du en ny medarbeider?

Hva kan vi gjøre for deg?
Rekrutteringsburå i vestfold

Mål

Vi har som mål å levere riktig kandidat til riktig stilling – hver eneste gang!
 • Kontinuerlig kvalitetssikring og forbedring av rekrutteringsprosessen vår
 • Positiv og ryddig dialog med kunder, kandidater og medarbeidere
 • Deling av kompetanse og kunnskap mellom avdelinger
 • Tett samarbeid med kunder og partnere
 • Å være kreative, innovative og holde oss oppdatert på hvordan vi kan nå de beste kandidatene
5/5
 • Vi hadde stor nytte av Positiv Kompetanse sin rådgivning gjennom hele prosessen, og endte opp med å følge alle deres anbefalinger. Dette nyter vi godt av nå, da vi endte opp med en verdifull ny nøkkelmedarbeider
  som passer godt inn i bedriften. Jeg kan på det varmeste anbefale å benytte Positiv Kompetanse som veileder i ansettelsesprosessen.

  Telko ASA

  Pål Hansen, Daglig Leder
 • I denne prosessen har Positiv Kompetanse alltid vist profesjonelt engasjement og deres lange
  erfaring innen rekruttering garanterer oss de rette kandidatene. Vi er sikre på at Positiv Kompetanse
  ivaretar både kandidatenes og våre interesser og krav på en seriøs måte.
  Vi kan på alle måter anbefale Positiv Kompetanse og vi ser fram til å samarbeide.

  Euroskilt

  Fredrik Wik, Prosjekt og Serviceleder
 • Har du noen planer om nyansettelser og ønsker å frigjøre egen tid til andre oppgaver vil jeg sterkt anbefale
  deg å ta kontakt med Eivind i Positiv Kompetanse.

  Sundance

  Rainer Åsheim, Daglig Leder

Våre kjerneverdier

Vi er opptatt av å sikre at våre kandidater og kunder føler verdsatt og får best mulig oppfølging. Vår tilnærming er skreddersydd og menneskesentrert, og vi kobler empati og menneskelig kontakt med strategiene våre til enhver tid.

Gjennom 20 år har målet til POSITIV KOMPETANSE vært å optimalisere rekrutteringsprosessen for å finne riktig talent og bygge bedre team; den menneskelige måten.

Kvalitet

Vi sikter mot å levere høy standard og kvalitet i alt vi gjør, fra tjenester og samhandling til kandidater.

Vår jobb er å forstå hver kunde og hver kandidat ved å bruke våre egne verktøy og rekrutteringsmetoder til hvert oppdrag. 

Denne tilnærmingen begynner med et dypdykk i våre kunders unike bedriftskultur, deretter følger utvikling av en effektiv skreddersydd plasseringsstrategi.

Slik sikrer vi grunnlaget for ansettelsene som fullfører eller bygger ut teamet ditt.

Partnerskap

Vårt omdømme er bygget på vår integritet og er grunnlaget for alle våre personlige og forretningsmessige interaksjoner. Å bygge og opprettholde sterke relasjoner er nøkkelen til langsiktig suksess.

Likestilling, mangfold og samfunsansvar

Positiv Kompetanse har nulltoleranse for trakassering, diskriminering eller forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, rase, religion eller seksuell legning.

Vi baserer oss på en solid rekrutteringsprosess som inkluderer både menneskelig kontakt og bruk teknologiske plattformer, og dette skjer uavhengig av rase, hudfarge, sivilstatus, religion, nasjonalitet og seksuell legning.

Rekrutteringsprosessen

Vår jobb er å forstå hver kunde og hver kandidat ved å bruke våre egne rekrutteringsmetoder til hvert oppdrag. Denne tilnærmingen begynner med et dypdykk i våre kunders unike bedriftskultur, fulgt av effektiv utvikling av en skreddersydd plasseringsstrategi. Slik sikrer vi grunnlaget for ansettelsene som fullfører eller bygger ut teamet ditt.

Når den rette kandidaten er funnet og har kommet til rette sørger vi får at både kandidaten og kunden vår får oppfølging.

Testing og Analyse

En del av vår rekrutteringsprosess er testing og analyse av kandidater, og dette gir oss et større og mer utfyllende bildet av kanditatene. Et av verktøyene vi benytter er Great People Inside (GPI).

Dette verktøyet suplerer oss med nyttig informasjon og dataene vi behøver for å ta de riktige avgjørelsene når det kommer til å velge ut og rekruttere nye medarbeidere. Gjennom omfattende, pålitelige vurderinger, kan vi avgjøre om en jobbkandidat matcher din organisasjon, eller ikke. Nøyaktig bruk og tilpasning av disse testene gir oss muligheten til å bygge nøyaktige profiler og matching av disse mot kundens konkrete kravspesifikasjon.

Roar Dons er vår seniorrådgiver i bruk av GPI og andre tester og evalueringsverktøy. Han har Embetseksamen i psykologi UIB, og er en sertifisert og erfaren bruker av GPI testbatterier. Han har lang erfaring i bruk av psykometriske analyse verktøy knyttet til rekrutteringsprosesser, organisasjons-, team- og lederevalueringer. Vi tilbyr også kurs og foredrag innen flere av våre fagområder. 

In-house byrå

Hovedmålet vårt er å ansette den “rette” kandidaten og Digital Marketing med sin allestedsnærværende og målorienterte rekkevidde som tiltrekker seg den rette kandidaten. Vi benytter oss av digital markedsføring for å nå ut til de mest etterspurte kandidatene som er interessert i nye karrieremuligheter

Digital markedsføring

Digital markedsføring er i dag helt nødvendig for å nå kandidater. Gjennom bilder, video, skreddersydde annonser og riktige annonseringsverktøy finner vi den rette!

Cindy Danielsen er vår creative director. Hos oss jobber hun med digital markedsføring (blant annet digital annonsering, kampanjer, video, bilderedigering, webdesign etc) samt å skape innhold rettet mot et bestemt publikum hvor det tilpasses og leveres til potensielle kandidater som gjøres om til reelle søkere.

Vi tilpasser oss

Vi gjennomfører både hele og deler av rekrutteringsprosessen, og vi bidrar med vår positive kompetanse og kunnskap for både kandidater og kunder. Våre tjenester tilpasses etter oppdragsgivers ønsker og behov, og vår fleksibilitet viser seg å bli satt stor pris på.

for bedrifter

FINN ET TALENT

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hva du ønsker over en kopp kaffe. 

Close Menu